מיכל שולמן

שחקנית

1979רגע עם דודלי
דנה

בתפקיד עצמה

1996שובו של השריף