מירב גבע

שחקנית

2015סרט עם קתרין דנב
נרקיס

מדבבת

2019אדמת הפקר
לידיה
2017בודג'
גברת כרסמת
2017עכשיו אתה יודע
מומחים שונים
2016הרוח הקטנה
מזכירה / בחורה צעירה / עכברה