מירב פרידמן

מפיקה

+2019גיבור אמיתי
מפיקת פוסט
+2019לצבי יש בעיה
מפיקת פוסט
+2019סברי מרנן
מפיקת פוסט
+2019פוראבר
מפיקת פוסט
+2019Oboy
מפיקת פוסט
2017שמחות
מפיקת פוסט
2015מהפכה במטבח
מפיקת פוסט
2007השיר שלנו
מפיקת פוסט
2006לא נפסיק לשיר
מפיקת פוסט