מירון דדוש

עורך

2018מיקי בקרקס
2018אדוני המאמנת
2017אסתר
2017אחיות רשת
2017המסעדה של מיקי

צלם

2018מיקי בקרקס
2017אסתר
2017אחיות רשת
2017המסעדה של מיקי

תפקידים שונים

2018מיקי בקרקס
עיצוב תמונה ומיקס
2018אדוני המאמנת
ע. במאי / תיקוני צבע
2017אסתר
מיקס