מירון פרץ

שחקן

2002הילדים מגבעת נפוליאון
ילד בבית הספר