מישה לדרמן

בתפקיד עצמו

2015מאסטר שף
עונה 5 / מודח 4