מישל כהן

בתפקיד עצמו

2012בית ספר למוסיקה - עולים כיתה
2011בית ספר למוסיקה
תלמיד בכיתה של יהורם גאון / זוכה