מנחם הלברשטט

תסריטאי

2018המנצח

תפקידים שונים

2021שטיסל
ציור
2018המנצח
ייעוץ תסריט