מנחם הלברשטט

תסריטאי

+2018המנצח

תפקידים שונים

+2018המנצח
ייעוץ תסריט