מנחם הלברשטט

תסריטאי

2018המנצח

תפקידים שונים

2018המנצח
ייעוץ תסריט