מני נפתלי

בתפקיד עצמו

2019הישרדות VIP
עונה 1 1 / מודח 13