מרדכי גפני

בתפקיד עצמו

2005הבוקר השביעי
מגיש "פרשת השבוע"