משה יונה

במאי

+2020קומדי סטאר
בימוי סרטונים

עורך

+2020קומדי סטאר
עריכת סרטונים