משה קישינבסקי

מפתחות:
צלמים

צלם

1981זהו זה!

תפקידים שונים

1989יוצא מן הכלל
תאורה
1987רחוב סומסום
תאורה
1985שניים אוחזין
תאורה
1984קרובים קרובים
ניהול אולפן
1983בבית של פיסטוק
תאורה
1982חשבון פשוט
תאורה