נדב איל

בתפקיד עצמו

2019לונדון את קירשנבאום
ראש דסק החוץ
2019חדשות 10
עורך חדשות החוץ
2007תוכניות לשבת
מגיש

קשר משפחתי