נדב איל

בתפקיד עצמו

+2020חדשות 10
עורך חדשות החוץ
2019לונדון את קירשנבאום
ראש דסק החוץ
2007תוכניות לשבת
מגיש

קשר משפחתי