נדב גל

מפתחות:
סם שפיגל

במאי

2003מלחמה אחרת

מפיק

2003הריקוד של אמא

תסריטאי

2003מלחמה אחרת