נדין גל

מפיקה

+2021טוקר בשישי
2017שי ושרון
2017מנת הבית

שחקנית

2005מבצע הצלה
שקד