נועה גוסקוב

במאית

2021אחד בלב
בימוי תמונות חתונה
2021פלמ"ח
2016חייל לארג'

עורכת

2019אול אין
2018יחידה מעורבת
2016מחוברים פלוס
2012מחוברים
2011מחוברות

תסריטאית

2021פלמ"ח
2021נעלמים
2018פול מון
2016חייל לארג'

תפקידים שונים

2017מוטלים בספק
ניהול תסריט