נועה צפריר

שחקנית

2016שפכים
רחלי

מדבבת

2017גנוב על העולם