נופר בוקר

מפתחות:
בית צבי

שחקנית

2020בת השוטר
ליאל
2017ואז היא הגיעה
2014עד מתי מאדים 2060
סגן חנית