נופר יורן

מפיקה

2015ידידי השכחת

צלמת

2016מבוצר
2016שאבעס מארגען
2014אין דלתות נעולות

תפקידים שונים

2015בית שלישי
ע. במאי