נורית גורן

בתפקיד עצמה

2014משחקי השף
בנבחרת של מאיר אדוני / מודחת 2