נטע פרץ

מפיקה

+2020סוכן תרבות
מפיקת חומרים / מפיקה בפועל