נטע פרץ

מפיקה

+2019סוכן תרבות
מפיקת חומרים / מפיקה בפועל