נילי קלימובסקי

עורכת

2010מועדון ארוחת הערב

תסריטאית

2018שכונה

תפקידים שונים

2006ארץ נהדרת
אחראית שידור קשת