נילי קלימובסקי

מפיקה

2002חיבוקי

עורכת

2010מועדון ארוחת הערב
2009לא נפסיק לרקוד

תסריטאית

2018שכונה

תפקידים שונים

2006ארץ נהדרת
אחראית שידור קשת