ניקול דיקסטרא

שחקנית

2003משחק החיים
מלצרית
2001עצירה מהירה
רותם

מאחורי הקלעים