ניר ארז

עורך

2005בצפר
2003אחד העם 1

תסריטאי

2005בצפר
2003אחד העם 1

יוצר

2005בצפר
2003אחד העם 1

שחקן

1997איצ'ה
נשמה אבוחצירא