ניר קומם

גיל:24  (נולד ב-22/11/1996)

בתפקיד עצמו

2017המהדורה
מנחה