נעמי אטיאס

מפיקה

1993מוצ"ש

עורכת

1993מוצ"ש
1988חיים שכאלה

תפקידים שונים

1995חיים שכאלה
תחקיר / ע. הפקה
1990מוצ"ש
ע. הפקה ובימוי
1989החופש האחרון
ע. הפקה ובימוי