נעמי בכר

מפתחות:
בית צבי

שחקנית

1972אני אוהב אותך רוזה
לונה