נעמי חשמונאי

שחקנית

2018סיפור אחר
רבנית

תפקידים שונים

2018סיפור אחר
ייעוץ דת והדרכה דתית לשחקנים