נתן וולפוביץ

שחקן

1972הגלולה
1968הבן האובד
קיבוצניק