נתן סברדלוב

מפתחות:
מעלה

שחקן

2015יישור הדורים
יעקב
2013שטיסל