סהר נדל

מפתחות:
מדע ורפואה

בתפקיד עצמה

2017המתמחים
מתמחה