סזר בירגר

מפיק

2016הביקור הסתיים

צלם

+2021שקופים
2021סוכנת בלב ביירות
צלם דוקו
2019תברחו
2019אמאמביכה
2019בתולות
2018צליל מכוון
2018אילת
2018על הספקטרום
2016הביקור הסתיים

תפקידים שונים

2019אמאמביכה
עיצוב תאורה
2018צליל מכוון
תאורן
2018על הספקטרום
תאורן
2016ירח בבית 12
תאורן
2015פלאפל אטומי
ע. תאורן
2009דיפלומה
תאורן
2009אוטוגלידה
ע. צלם

קשר משפחתי