סזר בירגר

מפיק

2016הביקור הסתיים

צלם

+2019אמאמביכה
+2019בתולות
+2019על הספקטרום
2018צליל מכוון
2018אילת
2016הביקור הסתיים

תפקידים שונים

+2019אמאמביכה
עיצוב תאורה
+2019על הספקטרום
תאורן
2018צליל מכוון
תאורן
2016ירח בבית 12
תאורן
2009דיפלומה
תאורן

קשר משפחתי