סיגלית ליפשיץ

מפתחות:
סם שפיגל

תפקידים שונים

2012נויורק
עריכת תסריט
2011אורים ותומים
עורכת תסריט
2010רביעיית רן
עריכת תסריט יס
2010סרוגים
עריכת תסריט
2009אילי ובן
ע. במאי
2007מרחק נגיעה
ע. במאי
2007אמא'לה
ע. במאי
2006סיפור חצי רוסי
ע. במאי