סיון מיטס מלר

בתפקיד עצמה

2016אכלו לי, שתו לי: הדור הבא
משתתפת

השכלה

  • בוגרת בצלאל