סימה כהן

במאית

+2019שישי בחמש

תפקידים שונים

1999אירוויזיון
ע. במאי
1997קו 300
ע. במאי