סלבה פרנקלך

תפקידים שונים

+2019זאת וזאתי
בום מן
+2019נעלמים
מקליט
2018כאן ועכשיו
מקליט
2018מקוללים
מקליט
2017טהורה לעד
מקליט
2017מות המשוררת
מקליט
2012אליס
מקליט
2002תני סימן חיים
מקליט