סנדרה פישר

מפיקה

1993זהו זה!

תפקידים שונים

1982חשבון פשוט
ע. הפקה