סער אלון

גיל:21  (נולד ב-4/1/1999)

בתפקיד עצמו

2017המהדורה
מנחה