ספיר לבס

שחקנית

2009תיכון השיר שלנו
פז

בתפקיד עצמה

2006אחי! אחותי!
חבר פאנל

כללי