ספיר פרין

שחקנית

2018להעיר את הדוב
שומרת בשער בית ספר