ספיר קורן

שחקנית

2017פוקסטרוט
חיילת כיתה ב'

תפקידים שונים

2017פוקסטרוט
נערת מים