ספיר שיינמן

שחקנית

2007אח של סיזיפוס

תפקידים שונים

2010עספור
אחראית שחקנים