סשה קליין

גיל:69 (נפטר ב-12/8/2018)
נולד ב:25/1/1949

מפיק

1998יומן ראש הממשלה

שחקן

2003היה או לא היה
ביאליק

תפקידים שונים

1977רשות נחיתה
ע. הפקה