סתיו סבר

שחקן

2014גולם
נער
2011כוח שש בש
שי

מדבב

2002אי.טי. - חבר מכוכב אחר
סטיב