עבד נאטור

שחקן

2017נדיה (שם זמני)
עורך טקס נישואים
2008חסר מנוחה
מבוקש

תפקידים שונים

+2021מלכת היופי של ירושלים
תרגום והדרכה לערבית
2020הלילה הזה
תרגום לערבית והדרכת דיאלוגים
2020תאג"ד
הדרכה לערבית
2018המדרשה
תרגומים
2017נדיה (שם זמני)
תרגום והדרכת דיאלוגים