עבד-אל-סלאם ג'רושי

שחקן

2009עג'מי
אבו-מוחמד אבו'ל זן