עביר חדד

שחקנית

2018מקוללים
אישה בדואית
2015היורד למעלה
שופטת