עדאל קורשוב

בתפקיד עצמה

2016כשהיינו ילדים
זמרת / Kids.il
2012בית ספר למוסיקה - עולים כיתה
2011בית ספר למוסיקה
תלמידה בכיתה של משה פרץ