עדינה בר שלום

בתפקיד עצמה

2017שניים בשתיים
מגישה (יום ד')
2014כידון ובן סימון
אורחת

קשר משפחתי

  • הבת של הרב זצ"ל עובדיה יוסף