עדי אהרון

מפיקה

2014גול סטאר
מפיקה בפועל
2012מאסטר שף ילדים
מפיקה בפועל
2010מאסטר שף

שחקנית

1999כסף קטלני
גילי רוטנברג